Lomakkeet

Oikeusrekisterikeskukselle on mahdollista lähettää hakemuksia sähköisesti Suomi.fi -portaalissa ja Oikeushallinnon asiointipalvelussa olevilla verkkolomakkeilla. Asiointipalvelu vaatii pankkitunnuksilla tai mobiililaitteella tunnistautumisen. Suomi.fi:ssä olevat sähköiset lomakkeet eivät vaadi tunnistautumista. Lomakkeista on myös pdf-versiot, jotka on mahdollista täyttää ja tulostaa.

Pdf-muodossa olevien lomakkeiden avaaminen vaatii Adobe Acrobat Reader-ohjelman tai muun vastaavan ohjelman. Acrobat Readerin voitte ladata ilmaiseksi tästä linkistä.

Rikosrekisteriotehakemukset

Lasten kanssa toimivien rikosrekisteriotehakemukset

Rikosrekisteriotehakemus: lasten kanssa työskentely
(avautuu oikeushallinnon asiointipalveluun)

Rikosrekisteriotehakemus: lasten kanssa työskentely (pdf, 0.47 Mt) Rikosrekisteriotehakemus: opiskelijan lasten parissa tehtävä työharjoittelu (pdf, 0.43 Mt) Rikosrekisteriotehakemus: vapaaehtoistyöntekijät (pdf, 0.18 Mt)

Hankintamenettelyä varten tarvittavat rikosrekisteriotehakemukset

Rikosrekisteriotehakemus: hankintamenettely
(avautuu oikeushallinnon asiointipalveluun)

Rikosrekisteriotehakemus: hankintamenettely (pdf, 0.1 Mt) Valtakirja hankintamenettelyotehakemukseen (pdf, 0.1 Mt) Rikosrekisteriotehakemus: yhteisösakko (pdf, 0.11 Mt)

Ulkomaita varten tarvittava rikosrekisteriotehakemus

Rikosrekisteriotehakemus: ote esitettäväksi ulkomailla (pdf, 0.11 Mt)

Maksuaikahakemus

Maksuaikahakemus
(avautuu suomi.fi-palveluun)

maksuaikahakemus.pdf (pdf, 0.43 Mt)

Ilmoitus lopputilityksen hyväksymisestä

Ilmoitus lopputilityksen hyväksymisestä (pesänhoitajat konkurssiasioissa) (pdf, 0.43 Mt)

Sakkoluettelo

Sakkoluettelo.pdf (pdf, 0.16 Mt)

Hakemus käyttöluvan saamiseksi

Tällä lomakkeella haetaan teknisen käyttöyhteyden avaamista Oikeusrekisterikeskuksen konkurssi- ja yrityssaneeraus-, liiketoimintakielto- ja velkajärjestelyrekisteriin. Samalla hakemuksella voitte hakea lupaa yhden tai useamman rekisterin käyttöyhteyden avaamiseksi.

Hakemus käyttöluvan saamiseksi (pdf, 0.19 Mt)

Jakelurekisteri

Hakemus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä (pdf, 0.19 Mt) Hakemus velkajärjestelyrekisteristä tai liiketoimintakieltorekisteristä (pdf, 0.19 Mt)
 
Julkaistu 15.9.2017