Täytäntöönpano- ja perintäasiat

Oikeusrekisterikeskuksessa täytäntöönpannaan seuraavia rangaistuksia tai seuraamuksia:

 • tuomioistuimen tuomitsemat päiväsakot
 • valtiolle rikosasioissa maksettavaksi tuomitut korvaukset
 • rangaistusmääräyssakot
 • sakon korotukset
 • rikesakot
 • sakon muuntorangaistukset
 • uhkasakot
 • kurinpitosakot
 • yhteisösakot
 • järjestyssakot
 • oheissakot
 • menettämisseuraamukset
 • EU-maissa tuomitut sakot ja menettämisseuraamukset
 • muussa pohjoismaassa tuomitut sakot
 • rikosvahinkokorvaukset
 • ylikuormamaksut
 • liikenteenharjoittajan seuraamusmaksut
 • seuraamusmaksut televisio- ja radiotoiminnan harjoittajalle
 • seuraamusmaksut teleyritykselle
 • päästöoikeuden ylitysmaksut
 • öljypäästömaksut
 • kilpailunrikkomismaksut
 • laiminlyöntimaksut
 • finanssivalvontalain mukainen rikemaksu
 • finanssivalvontalain mukainen seuraamusmaksu
 • seuraamusmaksut hankintayksikölle
 • jätelain mukaiset laiminlyöntimaksut
 • työsopimuslain mukaiset seuraamusmaksut
 • sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain mukaiset seuraamusmaksut
 • kuitintarjoamislain mukaiset seuraamusmaksut
 • yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain mukaiset rikkomusmaksut


 
Julkaistu 31.5.2017