Etusivu »

Usein esitetyt kysymykset

Tällä sivulla on annettu yleisluontoisia vastauksia yleisimmin Oikeusrekisterikeskukselle esitettyihin kysymyksiin.


Miksi poliisin antamassa rangaistusvaatimuksessa ei ole eräpäivää?

Poliisin rangaistusvaatimuksen tiedoksiannon yhteydessä antamalla tilisiirtolomakkeella varataan sakotetulle tilaisuus maksaa sakko heti. Kaikki rangaistusvaatimukset menevät syyttäjän ratkaistaviksi, jonka jälkeen asia on vasta lainvoimainen. Ratkaisupäivä ei ole rangaistusvaatimusta annettaessa tiedossa.


Milloin sakko on maksettava ja voiko sitä maksaa osissa?

Sakko tulisi maksaa viipymättä. Käytännössä kuitenkin ratkaisupäivästä kuluu noin kaksi kuukautta ennen kuin asian päätöstiedot ovat Oikeusrekisterikeskuksen rekisterissä. Tänä aikana sakkoa voi maksaa myös osissa käyttäen aina annettua viitenumeroa. Osasuoritukset eivät kuitenkaan estä asian etenemistä. Päätöstietojen tultua rekisteriin asiasta tulostuu maksukehotus, jossa on mainittu eräpäivä. Tästä noin kuukauden kuluttua siirtyy maksamaton osa ulosottoteitse perittäväksi.


Voiko sakolle/korvaukselle saada maksuaikaa?

Perustelluista syistä sakoille ja valtiolle tuleville korvauksille voidaan myöntää maksuaikaa. Maksuajan voi myöntää Oikeusrekisterikeskus niin kauan, kun asia ei ole vielä ulosotossa ja sen jälkeen ainoastaan ulosottovirasto. Muut viranomaiset eivät voi myöntää maksuaikaa.Maksuaikapyynnöistä lisää tietoa sivulla Maksuajan myöntäminen


Voinko saada lisätietoa rikkomuksesta?

Tietoja esim. teon laadusta annetaan vain sakotetulle itselleen tai alaikäisen ollessa kyseessä hänen huoltajalleen. Kysyjän on osattava antaa asiasta riittävästi tunnistetietoja asian yksilöimiseksi.


Tuleeko asiassa muita kuluja, jos se etenee ulosottoon?

Sakoista ei peritä ulosottomaksua, mutta korvauksista peritään.


Miten saan liikaa maksetut rahat takaisin?

Liikaa maksetut rahat palautetaan ilman erillistä pyyntöä. Palautus tapahtuu päätöstietojen rekisteröidyttyä Oikeusrekisterikeskuksen rekisteriin. Jos tilinumeroa ei ole erikseen ilmoitettu, rahat palautetaan maksajalle OP-pankin lähettämällä rahalähetyksen saapumisilmoituksella. Maksuosoituksen lunastus käteisellä maksaa lunastajalle pankin kulut; 7 euroa.


Miksi sain maksukehotuksen, vaikka olen maksanut sakon monta viikkoa sitten?

Maksua ei saada rekisteriin, jos tunnistetiedot ovat puutteelliset. Maksettaessa on aina käytettävä viitenumeroa, joka löytyy tilisiirtolomakkeesta. Epäselviä maksuja joudutaan selvittämään pankin kautta. Mikäli viitteessä on virhe ja lisäksi maksaja eri henkilö kuin sakotettu, ei asiaa voida selvittää muutoin kuin asiakaspuhelun perusteella. Maksuja koskevat tiedustelut, puhelin 029 56 65662 (klo 10 - 14).


 
Julkaistu 31.5.2017