Etusivu » Ajankohtaista » 2017 » Oikeusrekisterikeskuksen asiakkuusvastuista 1.3.2017 alkaen

Oikeusrekisterikeskuksen asiakkuusvastuista 1.3.2017 alkaen

Julkaistu 13.3.2017

Oikeusrekisterikeskuksen IT-palvelutuotantoa uudistetaan. Aikaisemmasta palvelulähtöisestä toiminnasta siirrytään kohti asiakaslähtöisempää palvelua.

Tietojärjestelmäpalvelut tuottavat IT-palveluita hallinnonalan virastoille, tuomioistuimille ja laitoksille, kuten vuosittaisilla palvelusopimuksilla sovitaan.

IT-palvelutuotannon tilaaja-asiakkaina ovat oikeusministeriö (tietyt osastot ja yksiköt), Rikosseuraamuslaitos, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Valtakunnan-voudinvirasto sekä ylimmät tuomioistuimet KKO ja KHO. IT-palvelutuotannossa toimitaan edelleen tilaaja -tuottaja -mallissa, paitsi ORK:n oman viraston osalta.

Kolme asiakasyksikköä palvelevat tilaajia ja heidän asiakkaitaan hallinnonalalla. Kutakin asiakasyksikköä johtaa yksikönpäällikkö, joka asiakasvastuullisena vastaa asiakassektorilleen tehtävistä töistä ja tuotettavista palveluista.

Asiakkuudet1 yksikönpäällikkönä toimii Timo Ala-Fossi vastuualueenaan oikeusapu ja edunvalvonta, ulosotto sekä ministeriö ja vaalit. Asiakkuudet3 yksikönpäällikkönä vastaavasti toimii Tarja Saari vastaten rikosseuraamusalasta (ja lisäksi ORK:n omista tietojärjestelmäpalveluista). Asiakkuudet2 yksikönpäällikön virka on vielä täyttämättä (haussa) ja asiakasvastaavina toimivat toistaiseksi Virpi Hakonen yleisten tuomioistuinten sekä KKO:n osalta ja Taina Hurme hallinto- ja erityistuomioistuinten sekä KHO:n osalta.

ORK:n asiakkuuspäällikön haku on käynnissä. Hän tulee vastaamaan asiakkuudenhallinta -prosessista, kehittämään sen menettelyitä ja ottamaan hoitoonsa ministeriö-asiakkuuden.

Em. asiakasvastaavien kanssa läheisessä yhteistyössä jatkavat asiakkuudenhoitotehtävissä myös Pekka Isola (RISE, VKSV), Mika Kanervisto (OAS) ja Anniina Tjurin (Vaalit). Lisäksi uusina ryhmäpäälliköinä toimivat Katri Palomurto-Paakkanen (UO, OAS), Antti Kaakinen (MIN, Vaalit), Elisa Putti (TIST, SJÄ), Jouni Leiviskä (AIPA, HAIPA), Sirpa Hovila (RISE) ja Tuija Mäenpää (ORK-IT).

Tilaajien kanssa tullaan lähiaikoina sopimaan asiakasyhteistyö-tapaamiset.

Lisätietoja antavat:

Johtaja Ritva-Liisa Raatikainen, p. 050 5151528

Toimialajohtaja Mika Nordman, Tietojärjestelmäpalvelut, p. 050 5817036

Toimialajohtaja Jari Saarela, Toiminnan tukipalvelut, p. 050 0972163