Tietosuojapolitiikkamme

Tietosuojasta huolehtiminen on osa Oikeusrekisterikeskuksen riskienhallintaa. Tässä tietosuojapolitiikassa määritellään ne pääperiaatteet, vastuut ja toimintatavat, joihin Oikeusrekisterikeskus on sitoutunut, jotta rekisteröityjen oikeudet toteutetaan henkilötietojen käsittelyssä.

Julkaistu 24.1.2020