Hankintamenettelyote

Uuden hankintamenettelyä koskevan lainsäädännön (HE 108/2016 vp) tultua voimaan 1.1.2017 Oikeusrekisterikeskus luovuttaa rikosrekisteriotteita hankintamenettelyä varten. Rikosrekisteriote annetaan esitettäväksi hankintayksikölle

Julkaistu 26.2.2020