Tietoa sivustosta

Oikeusrekisterikeskus.fi on Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä verkkopalvelu, johon on koottu tietoa muun muassa täytäntöönpano- ja perintäasioista, rikosrekisteristä sekä muista rekistereistä.

Palvelun suomen- ja ruotsinkieliset osiot ovat sisällöltään laajimmat. Verkkopalvelusta löytyy jonkin verran tietoa myös englanniksi

Sisällön ylläpidossa pyritään sisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Oikeusrekisterikeskus ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Oikeusrekisterikeskus ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisestä häiriöstä tai palveluun linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Tekijänoikeudet ja verkkopalveluun linkittäminen

Oikeusrekisterikeskuksella on kaikki oikeudet verkkopalvelussa julkaistavaan tekstiin, kuviin ja tallenteisiin, ellei muuta ole mainittu. Sivuilla olevien kuvien kuvaajat on mainittu, jos kuvaaja on ulkopuolinen taho.

Verkkopalvelussa oleviin teksteihin saa vapaasti linkittää ja tekstiä voi lainata, mutta tällöin lähde on ehdottomasti mainittava.

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Oikeusrekisterikeskuksen verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä kerätään kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista ja palvelusta poistumissivuista. Tilastollisten seurantatietojen keräämiseen käytetään evästeitä.

Tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

Tekniset suositukset

PDF-muotoisten dokumenttien, kuten julkaisujen, lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa. Ohjelman voi ladata ilmaiseksi Adobe Readerin verkkosivuilta.

Valtorin verkossa on tietoturvasyistä estetty eräiden liitetiedostotyyppien välitys. Estettyjä ovat sellaiset liitetiedostotyypit, joita yleisesti käytetään virusten tai muun suoritettavan mahdollisesti haitallisen ohjelmakoodin välitykseen (Esim. .bin, .exe, .cmd, .com, .reg, .scr, .lnk, .mdb, .vbs ja .zip.)

Julkaistu 2.8.2017