Sköt dina ären­den be­hän­digt via e-tjäns­ten

e-tjäns­ten
Se den här videon om hur du ansöker till Rättsregistercentralen om betalningsanstånd för till exempel en trafikförseelse. Betalningstid kan sökas först efter att ett meddelande eller en betalningsuppmaning mottagits från Rättsregistercentralen eller när ärendet finns i e-tjänsten.