Skyddad e-post

Samtalspriser

För alla samtal till 029 56-numren av förvaltningsområdets enheter debiteras enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatörs taxa.

Även för samtal till ett 0100-servicenummer för medborgare eller till ett mobiltelefonnummer (t.ex. nummer som inleds med 040 eller 050) debiteras lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt din operatörs taxa.

Om du ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.

Rekommendation för bifogade filer till e-postmeddelanden

Rättsväsendets ämbetsverk kan ta emot dokument per e-post, och e-postadresserna finns bland kontaktinformationen. Vid användning av dessa e-postadresser får avsändaren en automatisk kvittering av att sändningen har blivit emottagen.

Bifogande av filer till e-postmeddelanden rekommenderas inte. I mån av möjlighet borde dokumentets innehåll ingå i själva e-postmeddelandet.

Om en handling måste skickas i form av en bifogad fil till e-postmeddelandet, ska filen sparas i ett sådant format som är oberoende av textbehandlingsprogram eller andra verktygsprogram. Godtagbara format är

  • ASCII-textfiler (ISO 8859-1 med teckentabell Latin 1) och
  • HTML-filer.

Ämbetsverken kan också hantera filer i ISO-standardiserade PDF- och ODF-format (pdf-, odt- och ods-filer). Om det inte är möjligt att använda de ovan nämnda standardiserade formaten, ska man av Microsoft-formaten använda de äldre doc- och xls-formaten. Om avsändaren skickar en bifogad fil i något annat format, kan det inte garanteras att den bifogade filen kan läsas med programmen som används vid ämbetsverket.

Bifogade filer som är i bat-, cmd-, com-, cpl-, emf-, exe-, pif-, rar-, scr-, vbs- eller wmf- format blir borttagna av datasäkerhetsskäl. Storleken på e-postmeddelanden, inklusive bifogade filer, kan vara högst 20 megabyte.

Kontaktuppgifter

Rättsregistercentralen PB 157, 13101 Tavastehus, besöksadress: Wetterhoffinkatu 2, 13100 Tavastehus (ingen kundservicedesk) e-post: oikeusrekisterikeskus(a)om.fi, straffregister: ri­kos­re­kis­te­ri(a)om.fi

Telfontjänst till privatkunder

Telefonservice kl. 10.00 – 14.00

Verkställighets- och betalningsärenden: tel. +358 29 56 65662

Registerärenden: tel. +358 29 56 65650

Fax: +358 29 56 65783

Växeln: +358 29 56 65631

Ansökningar genom e-tjänsten: Link till Rättsregistercentralens e-tjänster i Suomi.fi-portalen.

Faktureringsadresser

E-fakturering:

OpusCapita Group Ab förmedlarkod: E204503

E-faktureringsadress/EDI-kod: 003727220425

Vi accepterar inte papper räkningar. Ni kan använda Statens nätfaktureringswebbplats

Ämbetsverkets FO-nummer:

2722942-5

Publicerad 10.12.2019