Mies tietokoneella

Ti­laa ri­kos­re­kis­te­rio­te suo­raan ne­tis­tä

Säh­köi­sen asioin­nin kaut­ta voit ti­la­ta ri­kos­re­kis­te­riot­teen las­ten kans­sa työs­ken­te­lyä sekä han­kin­ta­me­net­te­lyä var­ten.
Siir­ry säh­köi­seen asioin­tiin
Katso ohjevideo siitä, miten Oikeusrekisterikeskukselta haetaan maksuaikaa esimerkiksi liikennevirhemaksulle.
Maksuajan hakeminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun Oikeusrekisterikeskukselta on tullut maksukehotus tai asia on nähtävissä sähköisessä asioinnissa.