Oikeusrekisterikeskus (ORK)

Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalan asiantuntijavirasto. Kehitämme ratkaisuja ja tuotamme palveluita, joilla rakennetaan sujuvaa digitaalista oikeudenhoitoa.

Oikeusrekisterikeskuksen tehtävänä on vastata oikeusministeriön hallinnonalan keskeisten rekistereiden rekisterinpidosta ja tiedonhallinnasta sekä varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta. ORK vastaa oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. ORK toimii hallinnonalan IT-hankintayksikkönä ja on itsenäinen kirjanpitoyksikkö.

Vuonna 2024 ORK:ssa työskentelee noin 220 henkilöä. Heistä noin 140 toimii erilaisissa IT-palveluiden tietojärjestelmäkehityksen ja -ylläpidon tehtävissä, noin 60 täytäntöönpano-, rekisterinpito ja tiedonhallintatehtävissä sekä noin 20 organisaation toiminnan tukitehtävissä.

Oikeusrekisterikeskuksen virasto on Hämeenlinnassa. Toiminnan vaikutukset ovat kansallisia ja globaaleja.

ORK numeroina

Strategia

ORK määrittää ja kuvaa toimintansa painopisteet strategiassaan [pdf, 2.7 Mt] . ORK:n ja sen tulosohjaajan, oikeusministeriön, välinen tulossopimus on käytännössä strategian toimeenpanosuunnitelma.

Vuosina 2024 - 2027 Oikeusrekisterikeskuksen strategiset painopisteet eli toiminnalliset tavoitteet ovat:
A) Tuloksellinen kumppanuus
B) Kansalaisen digikokemus
C) Virkahenkilön arki ja osaaminen
D) Oikeudenhoidon arkkitehtuuri
E) Tuotannollinen perusta
Vahva asiakasymmärrys ja proaktiivinen yhteistyö ovat edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiselle.

Visio ja arvot

ORK:n visio on sujuvaa digitaalista oikeudenhoitoa.

Toimintaamme ja tavoitteitamme kuvaavat arvot ovat:
• vastuullisuus
• yhteisöllisyys
• edelläkävijyys
• asiakaskeskeinen tuloksellisuus

Vastuullisuus

Toimimme:

 • läpinäkyvästi ja luottamusta herättäen
 • avoimesti viestien
 • oikeudenmukaisesti erilaiset tarpeet huomioiden
 • demokratiaa ja perusoikeuksia turvaten
 • ympäristövaikutuksia huomioiden.

Yhteisöllisyys

Luomme yhdessä kulttuurimme:

 • tuemme ja arvostamme toisiamme
 • opimme toisiltamme kertomalla saavutuksista ja haasteista avoimesti
 • juhlistamme arjen onnistumisiamme.

Meillä kukaan ei jää yksin.

Edelläkävijyys

 • Toimimme oikeushallinnon digitalisaation edelläkävijänä rohkaisten myös asiakkaitamme uudistamaan toimintaansa.
 • Kokeilemme rohkeasti uutta ja ennakoimme tulevaa yhdessä asiakkaidemme kanssa.
 • Saavutamme tavoitteemme moderneja toimintatapoja ja uusia teknologioita hyödyntämällä.

Asiakaskeskeinen tuloksellisuus

 • Asiakkaan onnistuminen ja tavoitteiden saavuttaminen ovat intohimomme.
 • Rakennamme asiakkaiden kanssa aitoa kumppanuutta.
 • Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa laadukkaiden ja tehokkaiden ratkaisujen avulla.
 • Kehitämme pitkäjänteisesti omaa ja kumppaniemme osaamista.

Historia ja tausta

Oikeusrekisterikeskus nykymuodossaan on melko uusi organisaatio. ORK täyttää 50 vuotta vuonna 2024. Viraston juuret ovat vuodessa 1974, jolloin se aloitti tietojärjestelmien kehittämisyksikkönä Hämeenlinnassa.

Laki Oikeusrekisterikeskuksesta vuodelta 2012 (625/2012 ) loi pohjan nykymuotoiselle Oikeusrekisterikeskukselle, jossa Oikeusrekisterikeskus yhdistyi Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen kanssa yhdeksi virastoksi.

Vuonna 1996 ORK perustettiin hoitamaan sille silloisessa laissa (1287/1995) määriteltyjä tehtäviä. Tehtäviin kuului toimia oikeushallinnon rekisterien ja tietojärjestelmien ylläpitäjänä, sekä oikeushallintoviranomaisten tuottamien tietojen välittäminen muille viranomaisille.

Tämän lisäksi sen tehtäviin kuului sakkojen, menettämisseuraamusten ja saamisten täytäntöönpano sekä hallinnonalaan kuuluvan yksikön tutkimusrekistereiden ylläpito. Näiden tehtävien lisäksi virastossa oli kehittämispalveluihin ja hallintopalveluihin keskittyneet yksiköt.

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus (OTTK) perustettiin vuonna 2006 tuottamaan oikeusministeriölle ja hallinnonalan muille virastoille tietotekniikan kehittämis-, asiantuntija-, tuotanto-, hankinta-, ja tukipalveluita. OTTK jakautui infrastruktuuri-, hanke-, asiakaspalvelu-, ja sovellusyksiköihin.

ORK:n juuret ovat vuodessa 1974 ja tarpeessa organisoida yksikkö tietojärjestelmien kehittämiseksi.

Oikeusrekisterikeskuksen historian päävaiheita

 • 1920-luku: Oikeushallinnon rekisterien pitäminen alkoi rikosrekisteritoimistossa.
 • 1963: Lääninhallitukset alkoivat huolehtia sakkojen ja saatavien täytäntöönpanosta ylimpinä täytäntöönpanoviranomaisina.
 • 1971: ATK-toimikunta asetettiin oikeushallinnon informaatiojärjestelmän kehittämiseksi.
 • 1974: Oikeus- ja poliisihallinnon tietojärjestelmän kehittämisyksikkö aloitti toimintansa.
 • 1978: Oikeus- ja poliisihallinnon tietojärjestelmän kehittämisyksikkö muutettiin oikeusministeriön Tietojärjestelmäyksiköksi (TJY).
 • 1981: Lääneiltä siirtyi vähitellen sakon täytäntöönpanotehtäviä oikeusministeriön ja edelleen Tietojärjestelmäyksikön hoidettaviksi.
 • 1985: Oikeushallinnon kirjanpitoa hoitava Hämeenlinnan maksukeskus perustettiin osaksi Tietojärjestelmäyksikköä.
 • 1989: Tietojärjestelmäyksikkö muutettiin Tietohallintotoimistoksi.
 • 1994: Tietohallintotoimisto muutettiin Tietotekniikkatoimistoksi.
 • 1996: Sakkorangaistusten täytäntöönpano- ja rekisterinpitotehtävät eriytettiin oikeusministeriöstä itsenäiseen virastoon − Oikeusrekisterikeskukseen (ORK).
 • 2002: Laki sakon täytäntöönpanosta sääti kyseiset tehtävät Oikeusrekisterikeskukselle kuuluvaksi.
 • 2003: Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus (OTTK) perustettiin tuottamaan tietohalllintopalveluita laajemmin hallinnonalalle.
 • 2006: OTTK:sta muodostettiin itsenäinen erillisvirasto.
 • 2010: OTTK:ssa sijainnut Hämeenlinnan maksukeskus siirrettiin Palkeisiin.
 • 2013: OTTK:n tietojärjestelmien kehittämistoiminnot henkilöstöineen siirrettiin osaksi Oikeusrekisterikeskusta.
 • 2014: Toimialariippumattomat perustietotekniikkapalvelut yhdistettiin Valtoriin henkilöstöineen.
 • 2017: ORK:sta tuli oma kirjanpitoyksikkönsä.

Julkaistu 22.4.2024