Oikeusrekisterikeskus (ORK)

Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalan asiantuntijavirasto

Oikeusrekisterikeskuksen tehtävänä on vastata oikeusministeriön hallinnonalan keskeisten rekistereiden rekisterinpidosta ja tiedonhallinnasta sekä varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta. ORK vastaa oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. ORK toimii hallinnonalan IT-hankintayksikkönä ja on itsenäinen kirjanpitoyksikkö. Oikeusrekisterikeskuksessa työskentelee noin 180 henkilöä. Heistä noin 100 toimii erilaisissa IT-palveluiden tietojärjestelmäkehityksen ja -ylläpidon tehtävissä, noin 60 täytäntöönpano-, rekisterinpito ja tiedonhallintatehtävissä sekä noin 20 organisaation toiminnan tukitehtävissä.

Historia ja tausta

Oikeusrekisterikeskus nykymuodossaan on melko uusi organisaatio.

Laki Oikeusrekisterikeskuksesta vuodelta 2012 ( 625/2012 ) loi pohjan nykymuotoiselle Oikeusrekisterikeskukselle, jossa Oikeusrekisterikeskus yhdistyi Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen kanssa yhdeksi virastoksi.

Alun perin Oikeusrekisterikeskus perustettiin vuonna 1996 hoitamaan sille silloisessa laissa (1287/1995) määriteltyjä tehtäviä. Tehtäviin kuului toimia oikeushallinnon rekisterien ja tietojärjestelmien ylläpitäjänä, sekä oikeushallintoviranomaisten tuottamien tietojen välittäminen muille viranomaisille. Tämän lisäksi sen tehtäviin kuului sakkojen, menettämisseuraamusten ja saamisten täytäntöönpano sekä hallinnonalaan kuuluvan yksikön tutkimusrekistereiden ylläpito. Näiden tehtävien lisäksi virastossa oli kehittämispalveluihin ja hallintopalveluihin keskittyneet yksiköt.

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus (OTTK) perustettiin vuonna 2006 tuottamaan oikeusministeriölle ja hallinnonalan muille virastoille tietotekniikan kehittämis-, asiantuntija-, tuotanto-, hankinta-, ja tukipalveluita. OTTK jakautui infrastruktuuri-, hanke-, asiakaspalvelu-, ja sovellusyksiköihin.

Julkaistu 2.8.2013