Den som arbetar med barn ska visa upp ett utdrag om brottslig bakgrund

Med utdrag om brottslig bakgrund avses ett straffregisterutdrag som företes för arbetsgivare, myndigheter, läroanstalt eller organisatörer av frivilligverksamhet i Finland när en person börjar arbeta med minderåriga Detta kan exempelvis gälla ett lärarvikariat eller att arbeta som barnträdgårdshandledare. Utdraget behövs endast för anställningar som varar i över tre månader, inte för ett enskilt barnskötseluppdrag. Det är arbetsgivarens skyldighet att begära att en ny anställd lämnar in ett straffregisterutdrag, men den nya anställda ska själv beställa utdraget från Rättsregistercentralen.

Publicerad 11.7.2019