Ta kontakt

E-tjänsten

Gå till e-tjänsten här.


I e-tjänsten är det möjligt att

  • söka utdrag från olika register
  • granska egna böter eller andra påföljder som ska betalas till staten
  • ansöka om betalningstid för böter eller andra påföljder
  • söka ett saldointyg

Kontaktuppgifter

Rättsregistercentralen PB 157, 13101 Tavastehus

Besöksadress: Wetterhoffinkatu 2, 13100 Tavastehus

Det finns ingen kundservicedesk i byggnaden

E-post: [email protected]

Straffregister e-post: [email protected]

Verkställighets e-post: [email protected]

Fakturering

Vi tar emot fakturor endast som nätfakturor enligt Europanormen. Vi tar alltså inte emot fakturor på papper eller med e-post, eftersom de inte räknas som nätfakturor (Lagen om elektronisk fakturering 241/2019).

Mer information hittar du på Statskontorets Nätfakturering-sida Öppnas i nytt fönster.

Nätfakturering:

Eadress (EDI-kod): 003727220425

Operatör:  Posti Messaging Oy FI28768767

FO-nummer

2722042-5

Växeln

tel. +358 29 56 65631

Fax

+358 29 56 65783

Rapportering om överträdelser enligt visselblåsarlagen

Rättsregistercentralen har förbundit sig att agera transparent, öppet och etiskt samt iaktta lagar, anvisningar och bestämmelser. Vi vill övervaka att våra principer realiseras i vår dagliga verksamhet.

Andra än våra nuvarande anställda, det vill säga våra samarbetspartner och tidigare anställda kan rapportera via länken nedan om de misstänker oss för oegentligheter eller verksamhet som strider mot våra principer.

Informationen om rapporten omfattas av visselblåsarlagens tillämpningsområde. Bekanta dig med tillämpningsområdet.

Justitiekanslersämbetet agerar som en centraliserad extern rapporteringskanal för visselblåsarskyddet.

Anvisningar och rapporteringsblankett:
Hur rapporterar man? | Justitiekanslern i statsrådet

Publicerad 10.12.2019