Kundtjänsttiden vid registerärenden förändras

Fr.o.m. 1.6.2021 kan du kontakta kundtjänsten för registerärenden vardagar kl. 10–13.

För registerärenden kan du ringa till 029 56 65650.

Vänligen notera att straffregisterutdrag inte kan beställas per telefon.


Kundtjänsten för verkställighets- och betalningsärenden är fortfarande öppen vardagar kl. 10–14 vid numret 029 56 65662.

Du kan sköta flesta ärendena behändigt elektroniskt via e-tjänsten

Via e-tjänsten kan du bl.a.:

  • beställa utdrag ur många olika register,
  • granska dina egna böter och andra påföljder,
  • ansöka om betalningstid för böter samt
  • beställa ett saldointyg.

Logga in i e-tjänsten här.

Publicerad 21.5.2021