Polisen informerar: Avgifter för trafikförseelser har blivit olevererade innan betalningsuppmaning

En del av polisens utfärdade avgifter för trafikförseelser har inte nått mottagaren innan betalningsuppmaning. Dessa personer har fått en betalningsuppmaning sänt av Rättsregistercentralen för obetald avgift för trafikförseelse.

Polisen samarbetar med Posten och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) med att delge avgifter för trafikförseelser. Med alla aktörers förenade krafter har det framkommit, att en del av avgifterna för trafikförseelser har inte levereras på grund av en störning i dataöverföringen mellan MDB och Posten. Enligt utredningen för tillfället har ca 5000 avgifter för trafikförseelser blivit olevererade hösten 2020.

När Rättsregistercentralen började i september utsöka delgivna och obetalda avgifter för trafikförseelser kontaktades också polisen av kunder och saken började utredas. Ärendet är nu aktuellt då betalningsuppmaningarna för senaste hösts avgifter för trafikförseelse har nyligen levererats till kunderna.

Instruktioner

Ifall du endast fått en betalningsuppmaning men inte den ursprungliga avgiften för trafikförseelse skall du inte betala betalningsuppmaningens räkning. Du behöver inte heller fordra en rättelse till beslutet.

Polisen utreder nu vilka händelser som felet gäller. Polisen tar bort de avgifterna för trafikförseelser vars delgivning misslyckats.

Rättsregistercentralen överför inte betalningar till utsökning innan situationen är uppklarad. Ifall du redan hunnit betala betalningsuppmaningen du fått och avgiften för trafikförseelsen makuleras, returnerar Rättsregistercentralen pengarna utan skild begäran.

Polisens nyheter 23.4.2021 17.21

Publicerad 23.4.2021