Vår dataskyddspolicy

Att sköta om dataskyddet är en del av riskhanteringen vid Rättsregistercentralen. I denna dataskyddspolicy definieras de huvudprinciper, ansvar och verksamhetsmetoder som Rättsregistercentralen förbundit sig att iaktta så att de registrerades rättigheter och friheter genomförs vid behandlingen av personuppgifter.

Publicerad 20.3.2020