Föreläggande av ordningsbot

Ett föreläggande av ordningsbot är ett avgörande som meddelats av polisen, en tulltjänsteman, en gränsbevakare eller en jakt- och fiskeövervakare och i vilket en ordningsbot till fast belopp föreläggs för en gärning som föreskrivits som straffbar i lagen om ordningsbotsförbrytelse. Samtidigt kan också en förverkandepåföljd påföras. Den bötfälldas inkomster påverkar inte beloppet av ordningsboten. Också en åklagare och en domstol kan i vissa fall förelägga en ordningsbot.

Publicerad 6.2.2020