Kungörelsens art *

Gäldenärens namn

Företags- och organisations-nummer / Personbeteckning / Födelseår

Utslag dag (dd.mm.åååå)

- mellan

Hemort

Ärendenummer

 
Publicerad 28.9.2018