Ohje

Kuulutusrekisteri on valtakunnallinen ja sitä pitää Oikeusrekisterikeskus. Rekisterin tarkoituksena on lisätä yleisten kuulutusten julkisuutta ja ajantasaisuutta sekä parantaa tietojen saatavuutta ja siten velkojien edunvalvontaa. Rekisteriin merkitään tietoja käräjäoikeuksien antamista julkisista haasteista ja säätiöiden sulautumisista. Muiden viranomaisten kuulutuksista rekisteriin sisällytetään kaupparekisteriviranomaisen antamat julkiset haasteet sekä kuulutukset yhteisöjen sulautumisista ja jakautumisista. 1.1.2007 kuulutusrekisteriin on lisätty seuraavat ulosottoviranomaisten julkaisemat ulosmitatun omaisuuden myyntiä koskevat kuulutuslajit: jakokeskustelu, asianosaiskeskustelu sekä kirjallinen valvonta.

Kuulutusten haku rekisteristä on maksutonta.

Kuulutusrekisteriä ylläpidetään Oikeusrekisterikeskuksessa, josta saa myös neuvontaa rekisterin käyttöä koskevissa teknisissä ongelmatilanteissa, puh. 029 56 65693, faksi 029 56 65701 ja sähköpostiosoite oikeusrekisterikeskus(a)om.fi

Kuulutusten asiasisältöön tai ilmoitusten vastaanottamiseen liittyviin tiedusteluihin vastaa kuulutuksessa ilmoitettu ilmoitusten vastaanottaja. Muissa kuin käräjäoikeuden kuulutuksissa tiedusteluihin vastaa Patentti- ja rekisterihallitus, 029 509 5900. Ulosottoviranomaisten kuulutuksia koskien tiedusteluihin vastaa kuulutuksessa ilmoitettu asianhoitaja.

KUULUTUSLAJIT

Kuulutusrekisterissä on selattavissa tiedot käräjäoikeuksien 1.4.2004 jälkeen julkaisemista kuulutuksista, jotka koskevat

Julkista haastetta
Säätiöiden sulautumisia

Lisäksi kuulutusrekisterissä voi selata seuraavia Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) julkaisemia kuulutuksia:

Sulautuminen

 • Osuuskunnan kombinaatiosulautuminen
 • Kombinaatiosulautuminen
 • Osuuskunnan sulautuminen
 • Sulautuminen
 • Kuulutus erityisoikeuksien haltijoille sulautumisissa

Jakautuminen

 • Osuuskunnan jakautuminen
 • Jakautuminen
 • Kuulutus vastaanottavan yhtiön velkojille jakautumisissa
 • Kuulutus erityisoikeuksien haltijoille jakautumisissa

Kuulutus vastaanottavan yhtiön velkojille

 • Kuulutus vastaanottavan osuuskunnan velkojille
 • Kuulutus vastaanottavan yhtiön velkojille

Osuuskunnan poistaminen kaupparekisteristä
Sijoituspääoman alentaminen
Osakepääoman alentaminen
Toimiluvasta luopuminen

 • Osuuspankin toimiluvasta luopuminen
 • Toimiluvasta luopuminen

Voiton tai muun vapaan oman pääoman jakaminen
Vararahaston alentaminen
Yritysmuodon muutos

 • OYJ:n muuttaminen OY:ksi
 • Osuuskunnan muuttaminen OY:ksi
 • Yritysmuodon muutos

Ylikurssirahaston alentaminen
Julkinen haaste selvitystilassa
Selvitystilaan määrääminen tai poistaminen rekisteristä
Liiketoiminnan luovuttaminen
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen tai sen määräyksestä poikkeaminen

1.1.2007 kuulutusrekisteriin on lisätty seuraavat ulosottoviranomaisten julkaisemat kuulutuslajit, jotka liittyvät ulosmitatun omaisuuden myyntiin:

Asianosaiskeskustelu
Jakokeskustelu
Kirjallinen valvonta

Huom! Käräjäoikeuksien kuulutustiedot päivittyvät kuulutusrekisteriin n. 1 vrk:n viiveellä tuomioistuimen/viranomaisen päätöksestä. Patentti- ja rekisterihallituksen osalta kaupparekisteri päivittää kuulutusrekisterin tietoja kerran viikossa. Päivitys tapahtuu tiistaisin klo 22.00. Päivityksessä ovat mukana kaikki kaupparekisteriin edellisen viikon tiistain ja kuluvan viikon maanantain välisenä aikana rekisteröidyt kuulutukset.

LINKIT

Käräjäoikeudet

Patentti- ja rekisterihallitus

 
Julkaistu 8.3.2019