Oikeusrekisterikeskuksen suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista tai oikeusministeriön asiakirjasivulta. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Tulossopimus eli strategia 2024 - 2027

Strategia [pdf, 2.7 Mt] on yhtä kuin ORK:n ja sen tulosohjaajan, oikeusministeriön, välinen tulossopimus. Vuosina 2024 - 2027 Oikeusrekisterikeskuksen strategiset painopisteet eli toiminnalliset tavoitteet ovat:

1) Tuloksellinen kumppanuus

2) Kansalaisen digikokemus

3) Virkahenkilön arki ja osaaminen

4) Oikeudenhoidon arkkitehtuuri

5) Tuotannollinen perusta

Vahva asiakasymmärrys ja proaktiivinen yhteistyö ovat edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiselle.

Oikeusrekisterikeskuksen visio on sujuvaa digitaalista oikeudenhoitoa.

Suunnitelmat

‍Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa

Seurantatiedot

Tiliviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Tilinpäätös 2023 [pdf, 1.4 Mt]

Tlinpäätös 2022 [pdf, 4.9 Mt]

Tilinpäätös 2021 [pdf, 456.5 kB]

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin valtionhallinnon raportointipalvelu NETRA:ssa

Julkaistu 2.3.2020